Om

 

Stenarnas vänner är en förening som utgår från Göteborgsregionen. Vi är en del av ett rikstäckande nätverk av organisationer, föreningar och privatpersoner som verkar för ett samhälle baserat på öppenhet, tillit och tolerans. Vår gemensamma värdegrund utgår från insikten om att allt vi ser, allt vi hör och allt vi kan dofta är besjälat och således har ett liv. Flera lobby- och aktionsgrupper existerar inom nätverket, där olika föreningar verkar till förmån för olika livsformer. Vi på föreningen har därför just de besjälade stenarna som våra skyddslingar. Vi arbetar för att frigöra våra utsatta stenfränder från olika typer av missförhållanden, men vi har först och främst koncentrerat oss på utsatta besjälade stenar i anslutning till och/eller direkt integrerade i olika byggnadsverk.

Att olika former av stenar hanteras vårdslöst och utan medkänsla är inget nytt fenomen. I människans filosofiska tankemönster ingår att det som är nära besläktat med den egna rasen ej utan svårighet kan kränkas eller skadas. Djur, som sedan långt tillbaka blivit erkända som tänkande varelser är på väg att i många avseenden få den privilegierade statusen som kännande och jämbördiga varelser. Märk väl att vi ej ännu befinner oss där, men vägen in i framtiden är utstakad, med allt större hänsyn till att slaktdjur ska ha ett värdefullt och meningsfullt liv innan de vederläggs till förmån för köttindustrin. Stenar och andra besjälade livsformer behandlas dock fortfarande hänsynslöst på alla tänkbara sätt. Det motsägelsefulla i detta är dock att allt liv härstammar från stenarna. Utan den pulveriserade formen av olika bergarter och mineraler hade det mänskliga livet aldrig blivit till. Det vill säga; utan förverkade stenar hade livsformer av kött och blod aldrig sett dagens ljus.

Med detta som grund vill vi på Stenarnas vänner därför hjälpa dessa utsatta själar och höja deras status. Vi vill belysa samhället om dess ansvar, att livets egentliga vaggor, våra stenfränder, bör inneha samma rättigheter som människor och djur.

 

Stenarnas vänner

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s