Cógito, ergo lapis

Somliga lärde hävdar att fullständig empati aldrig kan uppnås – att fullständig medkänsla blott existerar i det mänskliga medvetandets överdrivna tilltro till sig självt. De menar att fullständig empati snarast är ett ideal som hägrar bortom den mänskliga armslängdens avstånd. Trots detta, menar de, måste vi människor ståndfast och fortsatt ha detta ideal som ledstjärna. Vi får aldrig vika av från den humanistiska vägen för att trampa in på mörkrets sidostigar, för där härskar endast lidande och alienering.

Vi på Stenarnas Vänner är beredda att hålla med. Vi kommer aldrig att kunna begripa det känslospel som tar plats bland individer i ett förtryckt kollektiv. Men vi har gjort flera ansatser för att försöka krypa in under skalet på de förtryckta, för att se med deras ögon och tänka ur deras perspektiv. Som ett led i detta har vi bedrivit workshops där deltagare har fått ingå i s.k. stenlajv.

I dessa stenlajv-workshops har deltagarna fått agera stenar i olika förnedrande situationer. En dessa hade en historisk prägel och gick ut på att deltagarna föreställde stenar vid byggandet av en medeltida fästning. De fick då kura ihop sig i fosterställning medan de blev staplade på varandra i formen av en mur. Där fick de sedan ligga på varandra medan en katapult kastade artificiella stenar på dem. Allt detta för att krypa in under skalen på stenar och känna på den förödande behandling dessa fått utstå genom årtusendena. På sikt tror vi att sådana arrangemang kan skapa en större publicitet för stenarna och deras bedrövliga situation.

Sten i ett tidigare liv?

I vår förening samt i möten med systerorganisationer har vi länge debatterat huruvida det kunde vara möjligt att somliga människor varit stenar i tidigare liv. För vi i föreningen har länge funderat över hur det kommit sig att just vi börjat kämpa för våra kära stenfränder. Den enda rimliga förklaring vi har är att samtliga medlemmar i föreningen varit stenar i sina tidigare liv och därför kan uppbåda den empati som krävs för arbetet med våra vänners rättigheter. Detta tror vi är skillnaden på oss i föreningen och på de tanklösa själar som inte deltar i vår heroiska kamp. Människorna där ute som overksamt låter de nedtrampade tryckas ned änmer, utan att sträcka ut en hjälpande hand. En dag ska vi öppna era ögon och ni skall se.

Ove Bumhlin, ordförande, Stenarnas Vänner

stv.ove.bumhlin@spray.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s